LET OP: OP DIT MOMENT NEMEN WIJ GEEN PATIENTEN AAN!

Ja, dat is noodzakelijk. Vraag uw huisarts of specialist het aanmeldformulier op onze website compleet in te vullen en ondertekend naar ons terug te sturen.

Daarnaast is het belangrijk dat uw verwijzer al zoveel mogelijk relevante medische en/of psychologsiche verwijsinformatie opstuurt samen met het aanmeldformulier.

Wanneer wij het aanmeldformulier hebben ontvangen, zal het secretariaat telefonisch contact met u opnemen om een eerste afspraak met u te maken.

LET OP: OP DIT MOMENT NEMEN WIJ GEEN PATIENTEN AAN!

Uw behandeling bij PsyToBe zal in veel gevallen door uw basisverzekering (natura en restitutie polissen) vergoed worden. Wij zijn een gespecialiseerde GGZ-instelling. Met uitzondering van het verplichte eigen risico van de basisverzekering betaalt de zorgverzekeraar de door PsyToBe gedeclareerde behandeling meestal volledig. De declaratie aan de zorgverzekeraar wordt door PsyToBe verzorgd, ongeacht of u een natura- of restitutiepolis hebt. Als u een toch rekening ontvangt vanwege uw aanmelding bij PsyToBe, betreft dit het eigen risico.

Er zijn twee uitzonderingen. Zowel met Menzis als met CZ hebben wij geen contract kunnen afsluiten. Voor Menzis (of de labels die daaronder vallen, zoals Anderzorg) geldt dat u alleen bij PsyToBe in behandeling kunt komen als u een restitutie polis heeft. Voor CZ verzekerden (dit geldt niet voor OHRA of Nationale Nederlanden verzekeringen die onder CZ vallen) hebben wij een folder opgesteld voor ons toelatingsbeleid vanaf 1 januari 2018. De folder kunt u hier downloaden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

OP DIT MOMENT NEMEN WIJ GEEN PATIENTEN AAN

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven