Certificaat van Goedkeuring

Op 29 juni 2017 is aan PsyToBe een Certificaat van Goedkeuring uitgereikt. Bureau Veritas Certification verklaart dat het kwaliteitsmanagementsysteem van PsyToBe is beoordeeld en in overeenstemming bevonden werd met de eisen van de norm ISO 9001:2015 op het toepassingsgebied 'poliklinische behandeling van patiënten met een combinatie van somatische ziekten met psychopathologie'.

ISOcertificaat

 

 

 

 

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 dienen alle aanbieders van GGZ in de Zorgverzekeringswet over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken. Hierin staat hoe de zorg is geregeld op het gebied van kwaliteit en verantwoording.

PsyToBe beschikt over een door Zorginstituut Nederland goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit statuut is via onderstaande link inzichtelijk.

Kwaliteitsstatuut_PsyToBe.pdf

 

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven