Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 dienen alle aanbieders van GGZ in de Zorgverzekeringswet over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken. Hierin staat hoe de zorg is geregeld op het gebied van kwaliteit en verantwoording.

PsyToBe beschikt over een door Zorginstituut Nederland goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit statuut is via onderstaande link inzichtelijk.

Kwaliteitsstatuut_PsyToBe.pdf

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij verplicht om u uitdrukkelijk toestemming te vragen om gebruik te mogen maken van uw persoonsgegevens in het kader van de zorgverlening.
Medisch Psychiatrisch Centrum PsyToBe draagt er zorg voor dat uw gegevens worden beschermd naar de voorwaarden die opgenomen zijn in deze wetgeving en heeft de technische en organisatorische maatregelen getroffen die hiervoor benodigd zijn.
Als u bij ons in behandeling komt vragen wij u een toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Via deze link kunt u onze privacyverklaring nalezen.

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven