Wat is PsyToBe?

Medisch Psychiatrisch Centrum PsyToBe is een kleine, gespecialiseerde zorginstelling. Tot de doelgroep behoren patiënten met primair een somatische diagnose en daarnaast nog psychopathologie. De poliklinische behandelingen worden individueel of in groepsverband gegeven.
De behandelingen zijn voornamelijk psychotherapeutisch van aard, het gebruik van psychofarmaca speelt een belangrijke rol.
PsyToBe kenmerkt zich door innovatief werken, waarbij de patiënt centraal staat. De behandelingen zijn gericht op autonomie bevordering en zelfredzaamheid.
Er zijn intensieve samenwerkingsverbanden met de omliggende ziekenhuizen en vele medisch specialisten. Ook zijn er nauwe banden met patiëntenverenigingen.

Voor wie is PsyToBe bedoeld?

Ons medisch psychiatrisch centrum is bedoeld voor volwassenen met lichamelijke problematiek, die gecompliceerd wordt door psychologische, sociale en psychiatrische klachten. De psychische problematiek kan los staan van het lichamelijk lijden, maar ook ontstaan zijn door dat lichamelijk lijden. 
Te denken valt onder andere aan de volgende beelden:

  • ontregelde diabetes mellitus (DM), die alleen behandelbaar is met een integrerende behandeling
  • chronische ziekten – zoals van het bewegingsapparaat (bijvoorbeeld spierziekten, rheuma etc.) of van neurologische herkomst (bijvoorbeeld de ziekte van Parkison (PD); Multiple Sclerose (MS); Cerebro Vasculair Accident (CVA) etc.) 
  • (ernstige) chronische pijnen, die gepaard gaan met stemmings- en/of angststoornissen
  • acute lichamelijke ziekten, die gepaard gaan met psychiatrische symptomen, zoals stemmings- en angststoornissen of posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Voor wie is PsyToBe niet bedoeld?

Niet in aanmerking voor behandeling in ons medisch psychiatrisch centrum komen patiënten bij wie er sprake is van:

  • een ernstige crisissituatie, waardoor er sprake is van acuut suïcidegevaar
  • ernstige psychotische symptomen, waarvoor opname noodzakelijk kan zijn/is
  • primair middelenmisbruik (drugs, alcohol)

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven