PsyToBe wil zorg dragen voor een veilig e-mail verkeer met patiënten en verwijzers. Daarom zal PsyToBe in 2017 de overstap maken van e-mail naar een nieuw en beter systeem om informatie uit te wisselen: Zorgmessenger van KPN. Zorgmessenger zorgt ervoor dat alle berichten versleuteld verzonden worden. Uw berichten kunnen hierdoor niet gelezen worden door derden.

Wij verzoeken u vriendelijk om aan uw behandelaar uw emailadres te verstrekken. Uw behandelaar zal u vervolgens een email sturen met een uitnodiging om een app te installeren op uw PC, laptop of smartphone. Als u deze app installeert kunt u gebruik maken van deze beveiligde verbinding.

Zorgmessenger is bedoeld om informatie uit te wisselen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om informatie die u ons toe wilt sturen, zoals schrijfopdrachten voor de Biografiegroep. Of u wilt uw behandelaar een vraag stellen. Of als u met ontslag gaat en thuis uw ontslagbrief wilt lezen voordat wij deze versturen. Ook verwijzers of andere hulpverleners zullen wij uitnodigen om met ons via Zorgmessenger te gaan communiceren. Het verstrekken en opvragen van informatie aan derden gebeurt altijd alleen met uw toestemming.

Het maken en verzetten van afspraken kunt u telefonisch doen tijdens kantoortijden.

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven