Sinds 2013 worden bij PsyToBe basispsychologen opgeleid tot GZ-psycholoog. Om hiervoor als opleidingsinstelling erkend te worden dient een instelling aan een reeks vereisten te voldoen.

Een instelling dient de beschikking te hebben over een een psychologische vakbibliotheek en een psychologische testbibliotheek, supervisie te kunnen leveren op gebied van behandeling en psychodiagnostiek en een praktijkopleider en een werkbegeleider ter beschikking te stellen. PsyToBe voldoet aan al deze eisen en is door het regionaal opleidingsinstituut (RINO) erkend als opleidingsinstelling. In 2013 is Rozemarijn Schalk als eerste collega de opleiding gaan volgen. In september 2015 is onze tweede collega Evelien Buijs gestart met de opleiding. Dit betekent dat zij gedurende 2 jaar 1 dag in de week naar de opleiding gaat en 4 dagen in de week als psycholoog bij PsyToBe werkt. Na twee jaar zal zij dan Gezondheidszorgpsycholoog zijn met een BIG registratie. Wij zijn bijzonder trots dat wij als PsyToBe deze opleiding in huis hebben kunnen halen.

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven