‘De Uitdaging’: veelbelovende resultaten uit wetenschappelijk onderzoek.

Recentelijk is een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in ‘Journal of Pain Research’ met veelbelovende eerste resultaten betreft de effectiviteit van ‘De Uitdaging’, een behandelprogramma gericht op leven met chronische pijn. PsyToBe is betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en het onderzoek naar het programma. 

De Uitdaging is een driedaags behandelprogramma dat erop gericht is om de kwaliteit van leven te verbeteren van patenten met chronische pijnklachten en hun partner of andere zeer nabije persoon. Centraal staat het optimaal benutten van de eigen mogelijkheden. ‘De Uitdaging’ wordt aangeboden door DC Klinieken in samenwerking met PsyToBe. Klik hier voor meer informatie over ‘De Uitdaging’.

Het programma is gebaseerd op het ‘CanDo’ programma voor patiënten met Multiple Sclerose. Bij deze doelgroep heeft het programma al eerder positieve effecten laten zien op het gebied van kwaliteit van leven, angst en depressie.

Om te onderzoeken of ‘De Uitdaging’ effectief is bij patiënten met chronische pijn en hun partners is een eerste studie verricht. Negenendertig patiënten en hun partners zijn gevraagd voorafgaand aan en op meerdere momenten na afloop van het programma (na 1 maand, na 3 maanden en na 6 maanden) vragenlijsten in te vullen. Uiteindelijk hebben 34 koppels het programma volledig doorlopen en geparticipeerd in het onderzoek. Er werd gevonden dat deelnemers na afloop een verbetering in kwaliteit van leven ervaren en minder beperkingen op het gebied van participatie en meer autonomie. De verbeteringen waren 6 maanden na deelname aan het programma nog steeds zichtbaar. Partners gaven aan minder stress te ervaren na deelname. De veelbelovende resultaten zijn een aanwijzing dat patiënten en partners baat hebben bij deelname aan het programma. Er is echter gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek nodig om de effectiviteit van het programma verder aan te tonen.

Wilt u het volledige (Engelstalige) artikel lezen, klik hier: Wetenschappelijk artikel 'De Uitdaging':


Bron: PJ Jongen, RP Ruimschotel, YM Museler-Kreijns, TMC Dragstra, L Duyverman, J Valkenburg-Vissers, J Cornelissen, R Lagrand, Rogier Donders & A Hartog. Improved health-related quality of life, participation, and autonomy in patients with treatment-resistant chronic pain after an intensive social cognitive intervention with the participation of support partners. Journal of Pain Research 2017:10, 2725-2738.

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven