Nieuwe medewerker Marlijn Vermeiden

‘De Uitdaging’: veelbelovende resultaten uit wetenschappelijk onderzoek

Recentelijk is een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in ‘Journal of Pain Research’ met veelbelovende eerste resultaten betreft de effectiviteit van ‘De Uitdaging’, een behandelprogramma gericht op leven met chronische pijn. PsyToBe is betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en het onderzoek naar het programma. 

Nieuwe medewerker Nicole Boor

PsyToBe wil zorg dragen voor een veilig e-mail verkeer met patiënten en verwijzers. Daarom zal PsyToBe in 2017 de overstap maken van e-mail naar een nieuw en beter systeem om informatie uit te wisselen: Zorgmessenger van KPN. Zorgmessenger zorgt ervoor dat alle berichten versleuteld verzonden worden. Uw berichten kunnen hierdoor niet gelezen worden door derden.

Logo Rino Groep

Sinds 2013 worden bij PsyToBe basispsychologen opgeleid tot GZ-psycholoog. Om hiervoor als opleidingsinstelling erkend te worden dient een instelling aan een reeks vereisten te voldoen.

Adres

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven