Naar aanleiding van het beleid van het kabinet van 31 maart 2020 in verband met het coronavirus in Nederland neemt PsyToBe de volgende maatregelen:

We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De volgende richtlijn geldt:

Logo_PsyToBe PsyToBe - Laatste nieuws Medisch Psychiatrisch Centrum

Tot onze grote spijt laten wij u hierbij weten dat PsyToBe per 30 april 2020 zal ophouden te bestaan.

 Het lukt PsyTobe als kleine zorginstelling niet om goede kwalitatieve zorg te bieden binnen de huidige financiële mogelijkheden. Tot onze grote spijt laten wij u hierbij weten dat PsyToBe per 30 april 2020 zal ophouden te bestaan. Het lukt PsyTobe als kleine zorginstelling niet om goede kwalitatieve zorg te bieden binnen de huidige financiële mogelijkheden. Wij hebben ons de afgelopen tijd ingespannen een samenwerkingsverband op te starten met een soortgelijke zorginstelling, maar dat is niet gelukt.

privacy PsyToBe - Laatste nieuws Medisch Psychiatrisch Centrum

Nieuwe manier om veilig vertrouwelijke informatie uit te wisselen

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven