Dr._Peter_Moleman_Penning PsyToBe - Laatste nieuws Medisch Psychiatrisch Centrum

Psychiater Marlijn Vermeiden (PsyToBe) genomineerd voor de Dr. Peter Moleman Penning

uitdagingkleiner PsyToBe - Laatste nieuws Medisch Psychiatrisch Centrum

‘De Uitdaging’: veelbelovende resultaten uit wetenschappelijk onderzoek.

Recentelijk is een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in ‘Journal of Pain Research’ met veelbelovende eerste resultaten betreft de effectiviteit van ‘De Uitdaging’, een behandelprogramma gericht op leven met chronische pijn. PsyToBe is betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en het onderzoek naar het programma. 

Nieuwe medewerker Nicole Boor

PsyToBe wil zorg dragen voor een veilig e-mail verkeer met patiënten en verwijzers. Daarom zal PsyToBe in 2017 de overstap maken van e-mail naar een nieuw en beter systeem om informatie uit te wisselen: Zorgmessenger van KPN. Zorgmessenger zorgt ervoor dat alle berichten versleuteld verzonden worden. Uw berichten kunnen hierdoor niet gelezen worden door derden.

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven