Behandeling bij PsyToBe duurt zo kort als mogelijk is, en zo lang als nodig is. De behandeling bestaat uit psychologische begeleiding (individueel of in groepsverband), vaak gecombineerd met psychiatrische medicamenteuze ondersteuning. De eigen arts zal de lichamelijke klachten blijven behandelen. Er wordt nauw samengewerkt tussen patiënt, huisarts, behandelend medisch specialist en behandelaars van PsyToBe.
Zonodig worden bij de behandeling partner en/of familieleden betrokken.

Individuele behandeling

PsyToBe biedt specialistische individuele gesprekstherapie die specifiek gericht is op de behoeften van onze patienten. Daarnaast biedt PsyToBe ook Inzichtgevende therapie, Cognitieve Gedragstherapie en Oplossingsgerichte Therapie.

Groepsbehandeling

PsyToBe biedt de volgende groepsbehandelingen: 

Steunend en Structurerende Groep (SSG)
 
Inzichtgevende Groepstherapie (GIT) 
Stressorenbehandelgroep 
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
Breingroep 
Adolescentengroep
Ouderengroep

Wat levert behandeling op voor de patient

De behandeling is er voor patiënten die tussen wal en schip dreigen te raken in een verdeelde gezondheidszorg.

Bij PsyToBe worden patiënten gestimuleerd om op geestelijk, lichamelijk en sociaal gebied hun mogelijkheden te (her)ontdekken en te activeren. Ons behandelprogramma is er op gericht om (relatieve) onafhankelijkheid, zelfredzaamheid en persoonlijke kracht te behouden en terug te winnen.

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven