Uw behandeling bij PsyToBe zal in veel gevallen door uw basisverzekering (natura en restitutie polissen) vergoed worden. Wij zijn een gespecialiseerde GGZ-instelling. Met uitzondering van het verplichte eigen risico van de basisverzekering betaalt de zorgverzekeraar de door PsyToBe gedeclareerde behandeling meestal volledig. De declaratie aan de zorgverzekeraar wordt door PsyToBe verzorgd, ongeacht of u een natura- of restitutiepolis hebt. Als u een toch rekening ontvangt vanwege uw aanmelding bij PsyToBe, betreft dit het eigen risico.

Zowel met Menzis als met CZ hebben wij geen contract kunnen afsluiten. Voor Menzis (of de labels die daaronder vallen, zoals Anderzorg) geldt dat u alleen bij PsyToBe in behandeling kunt komen als u een restitutie polis heeft. Voor CZ verzekerden (dit geldt niet voor OHRA of Delta Lloyd verzekeringen die onder CZ vallen) hebben wij een folder opgesteld voor ons toelatingsbeleid vanaf 1 januari 2018. De folder kunt u hier downloaden:

Folder CZ verzekerden

Te laat afzeggen van een afspraak
Als u op de dag van uw afspraak afzegt of niet verschijnt op uw afspraak, kunnen wij dat niet declareren bij de zorgverzekering. In dit geval zullen we u een rekening van maximaal € 50,- sturen. Het is daarom belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren uw afspraak afzegt.

Te laat afzeggen van een intakegesprek
Voor een intakegesprek (uw eerste afspraak) reserveren wij 2 uur in de agenda van de behandelaar, 1 uur voor de intake en 1 uur voor verslaglegging. Wij verzoeken u bij verhindering minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Wanneer u dit niet doet zijn wij helaas genoodzaakt om € 100,- bij u in rekening te brengen.

Tolken
Tolkendiensten worden niet meer vergoed. We zullen ons best doen om zo min mogelijk van deze diensten gebruik te maken. Als het toch nodig blijkt te zijn, dan zult u daar een rekening voor krijgen.

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven