In maart 2002 werd bij mij “officieel” de ziekte Multiple Sclerose vastgesteld. Voor mij op dat moment niet een grote verassing eerder een bevestiging van een al langer levend, angstaanjagend voorgevoel.

Wel de start van een zoektocht. Een zoektocht naar een manier om zo goed mogelijk om te gaan met een chronische ziekte als MS. Een zoektocht naar hoe om te gaan met de angsten, terugvallen, onzeker- en vermoeidheid maar ook met meevallers en hoop. Ook een zoektocht naar hulp. Hulp om mij in dit proces te begeleiden. Begin 2007 kwam ik na een vierde schub via mijn neuroloog in contact met de mensen van PsyToBe.

Eindelijk een plek waar ik het gevoel kreeg dat het over en om mij ging. Een plek waar ik her- en erkenning vond voor de problemen die gepaard gaan met mijn chronische ziekte. Na wat kennismakende en verkennende gesprekken ben ik gestart met de biografie-groep. Het doel van deze groep was om mijn levensverhaal op papier te krijgen. In zeven bijeenkomsten met evenzoveel thema’s wordt aan de patiënten gevraagd om de eigen ervaringen op te schrijven. Gaande weg de bijeenkomsten ben ik steeds meer gaan geloven in het nut van deze therapievorm. Door de thema’s zoals “De betekenis van uw gezondheid en ziekte” en “hobby’s en vrijetijdsinvulling” maar zeker ook door de groepsvorm. Het feit dat andere met herkenbare problemen worstelen, onafhankelijk van de medische reden , heb ik als inzicht verruimend ervaren en helpen mij om met mijn eigen problemen om te gaan.

Aan het eind van de behandelingen had ik een autobiografie op papier die mij verder hielp (en helpt) met het omgaan met mijn chronische ziekte. Na de biografie-groep heb ik me dan ook gemotiveerd aangemeld voor het Patiënt Educatie Programma – chronische aandoeningen (PEP A-groep). Dit programma beoogt de psychologische en sociale problemen te verminderen en daarmee de kwaliteit van het leven te verbeteren. In dit programma is ook veel aandacht voor de partner van de deelnemers. Deelnemers en partners werken tegelijkertijd aan het zelfde programma in aparte groepen. Met onderwerpen als Gezondheidheidsbevordering, Stressmanagement , Sociale vaardigheid en ondersteuning heb ik het programma als waardevol ervaren. Mijn vrouw deelt deze mening waarbij ook zij het lotgenoten contact zeer inzicht verrijkend noemt.

Intussen sta ik op de deelnemerslijst van de eerst volgende CTP-groep. Met dit Cognitief Trainingsprogramma beoog ik door middel van het overdragen van kennis en het aanleren van vaardigheden beter grip te krijgen voor de cognitieve problemen die ik wel degelijk ervaar en waarvan ik op dit moment het meeste last heb. Gelukkig heb ik tussen deze groepsbehandelingen door individuele praatsessies gevolgd want ook dit biedt PsyToBe aan. Deze praatsessies ervaar ik als zeer waardevol en zelfs noodzakelijk omdat ik door haar hulp in staat ben beter en evenwichtiger om te gaan met de gevolgen van mijn ziekte MS.

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven