Behandelschema

START
Stap 1

Aanmelding

Uw huisarts, medisch specialist of GGZ behandelaar kan u aanmelden voor behandeling bij PsyToBe.
Na ontvangst van de aanmelding krijgt u bericht als bevestiging van uw aanmelding. PsyToBe heeft momenteel geen wachttijd. Zodra er plaats is nemen we contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken of u JUIST geïndiceerd bent voor behandeling bij PsyToBe. Tevens vult u een vragenlijst in die uw klachtenniveau meet.

Stap 2

Uitgebreid onderzoek

Na het intakegesprek vindt er uitgebreid onderzoek plaats om samen met u te onderzoeken wat u nodig heeft in uw behandeling.
Dit onderzoek vindt plaats middels het schrijven van uw levensverhaal in de biografiegroep, het in kaart brengen van uw stressoren in het stressorenonderzoek. Wanneer geïndiceerd zal gekozen worden voor een neuropsychologisch of persoonlijkheidsonderzoek. In enkele gevallen zal geen van de bovenstaande opties wenselijk of noodzakelijk zijn. In dat geval zal uw behandelaar een alternatieve route met u overleggen.

Stap 3

Behandelvoorstel

Op basis van het onderzoek en de door u aangeleverde gegevens en informatie doet uw behandelaar u een behandelvoorstel.
Indien u akkoord bent kan de behandeling starten.

Stap 4

Start behandeling

De feitelijke behandeling begint. Voor ons behandelaanbod zie Behandelingen. Jaarlijks evalueert u samen met u behandelaar de voortgang van uw behandeling en stelt u, indien nodig, nieuwe behandeldoelen op. Ook vult u jaarlijks een vragenlijst in om uw klachtenniveau met de start van uw behandeling te vergelijken.

Stap 5

Afronding behandeling

Wanneer uw behandeling het gewenste – vooraf afgesproken – effect heeft gehad wordt de behandeling in samenspraak met uw behandelaar afgerond.
De behandeling wordt afgerond middels een evaluatiegesprek, het invullen van een vragenlijst en indien nodig, met aandacht voor terugval preventie.

EINDE

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven