Hieronder vindt u informatie over het doel van de Stressorenonderzoekgroep en hoe het onderzoek eruit ziet.

Doel van de Stressorenonderzoekgroep

Het onderzoek is opgezet met als doel het inzichtelijk krijgen van uw stressoren (een gebied of iets wat stress veroorzaakt, bijvoorbeeld uw werk, gezin etc)

Tevens kunt u daarbij leren om bezig te zijn met mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en zult u zelf actief zijn in het opsporen van uw stressoren.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

In totaal zijn het drie bijeenkomsten.

De bijeenkomsten vinden eens per 2 weken plaats en duren ongeveer steeds 2 ½ uur. Daarin zijn ook ene aantal korte pauzes verwerkt. De groepsgrootte zal maximaal 5 leden zijn en 2 therapeuten/onderzoekers.

Het voordeel van het werken in groepen is dat u van en met elkaar kunt leren. Je kunt steun aan elkaar ontlenen door te ervaren dat u niet de enige bent die met bepaalde problemen rondloopt. Vanzelfsprekend vinden de gesprekken plaats binnen een veilige groep. U draagt als groepslid bij aan deze veiligheid. Wat besproken wordt blijft binnen de groep! Respect en aandacht staan centraal.

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven