Biografie groep

-Het schrijven van je eigen levensverhaal -

Het verzamelen van biografische gegevens is routine in psychologisch en psychiatrisch onderzoek.  Nadat u zich heeft aangemeld bij PsyToBe, en voordat de daadwerkelijke behandeling kan starten, wordt er met u eerst een intakegesprek gevoerd. Tijdens dat  intake gesprek, zullen er altijd enkele vragen gesteld worden die gaan over uw (huidige) persoonlijke leven. Bijvoorbeeld of u broers/zussen heeft. Uw ouders, zijn die nog in leven? Bent u momenteel getrouwd, heeft u kinderen?

Deze vragen worden gesteld, omdat de antwoorden van belang zijn om u als mens  “wie u (nu) bent” te leren kennen.

Doel van de biografiegroep

Het  beschrijven van uw biografie dient als uitgebreid onderzoek. En uitgebreid onderzoek is soms nodig om te komen tot een zo zuiver mogelijke indicatiestelling en therapie/behandel voorstel.  Middels dit uitgebreide onderzoek , levert uzelf een enorm belangrijke bijdrage aan het therapie/behandelvoorstel.

Tevens is door het werken in een groep het versterken van communicatieve vaardigheden en bevorderen van onderling contact een doel. ‘Lotgenoten ’contact, herkenning en het delen van uw eigen verhaal, aangaan van de dialoog met een ander. Dit zou het bevorderen van het zelf vertrouwen kunnen opleveren: je kunt je immers niet iets ‘fout’ herinneren.

Als laatste doel biedt het een reflectie op uw eigen leven.

De bijeenkomsten

De biografiegroep bestaat uit zeven bijeenkomsten in groepsverband. De bijeenkomsten zijn om de veertien dagen en duren negentig minuten. De groepen zijn maximaal 5 deelnemers groot en er zijn maximaal 2 begeleiders die de groepen begeleiden.

Het voordeel van het werken in groepen is dat u van en met elkaar kunt leren. Je kunt steun aan elkaar ontlenen door te ervaren dat u niet de enige bent die met bepaalde problemen rondloopt. Vanzelfsprekend vinden de gesprekken plaats binnen een veilige groep. U draagt als groepslid bij aan deze veiligheid. Wat besproken wordt blijft binnen de groep! Respect en aandacht staan centraal

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven