Stressorenbehandelgroep

Hieronder vindt u informatie over het doel van de Stressorenbehandelgroep en hoe de behandeling eruit ziet.

Doel van de stressorenbehandelgroep

De groepsbehandeling die u gaat volgen is opgezet om u te helpen met het doen verminderen van klachten die veroorzaakt worden door een stressreactie. Daarnaast kunt u leren om bezig te zijn met mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden (problemen oplossen in plaats van problemen maken). U zult voorafgaand aan de groep, eerst (met onze hulp uiteraard) uw stressoren moeten onderkennen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De bijeenkomsten vinden om de week plaats gedurende anderhalf uur. De groepsgrootte zal maximaal 8 leden zijn en 2 therapeuten. Er zit geen limiet aan de bijeenkomsten, het is een half open groep (dus wanneer er iemand klaar is en de groep verlaat, wordt de open plek weer 'opgevuld'.

Het voordeel van het werken in groepen is dat u van en met elkaar kunt leren. Je kunt steun aan elkaar ontlenen door te ervaren dat u niet de enige bent die met bepaalde problemen rondloopt. Vanzelfsprekend vinden de gesprekken plaats binnen een veilige groep. U draagt als groepslid bij aan deze veiligheid. Wat besproken wordt blijft binnen de groep! Respect en aandacht staan centraal.

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven