Patienteninformatie over de Steunend Structurerende groep (SSG)

Hieronder vindt u informatie over het doel van de steunend structurerende groepsbehandeling (SSG) en hoe de behandeling eruit ziet.

Doel van de SSG

De groepsbehandeling die u gaat volgen is opgezet om u te helpen meer grip te krijgen op uw leven in het hier en nu. Wij helpen u zicht te krijgen op de wijze waarop u met de wereld omgaat. Bovendien leren wij u beter voor uzelf te zorgen, beter op te komen voor uw eigen belang en aan te geven waar uw grenzen liggen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De bijeenkomsten vinden om de week plaats gedurende anderhalf uur. We streven naar groepen variërend van vier tot maximaal acht deelnemers plus één of twee therapeuten. Het heden staat in de groepsbijeenkomsten centraal. Indien de therapeut het wenselijk vindt, is er ruimte voor het verleden als gespreksthema. Er wordt gewerkt volgens de principes van de groepsdynamica. U leert in de groep meer over bepaalde psychologische processen, waarvan sommigen als gespreksthema kunnen worden behandeld, zoals rouwverwerking.

Het voordeel van het werken in groepen is dat u van en met elkaar kunt leren. Je kunt steun aan elkaar ontlenen door te ervaren dat u niet de enige bent die met bepaalde problemen rondloopt. Vanzelfsprekend vinden de gesprekken plaats binnen een veilige groep. U draagt als groepslid bij aan deze veiligheid. Wat besproken wordt blijft binnen de groep! Respect en aandacht staan centraal.

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven