Patienteninformatie over de inzichtgevende groep (GIT)

Hieronder vindt u informatie over het doel van de inzichtgevende groep (GIT) en hoe de behandeling eruit ziet.

Doel van de GIT

De groepsbehandeling die u gaat volgen biedt u de kans om inzicht te krijgen in hoe u bent geworden wie u bent, en hoe dat uw leven (heeft) beïnvloed(t). Uw gevoelens staan hierbij centraal. Tijdens de bijeenkomsten werken we aan bewustwording en zelfreflectie. Andere onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn het bevorderen van zelfredzaamheid, het herkennen en eventueel doorbreken van denk- en gedragspatronen die klachten in stand houden en het verbeteren van uw probleemoplossend vermogen. Door het oefenen in de groep wordt u zich ook meer bewust van uw sociale vaardigheden.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats gedurende anderhalf uur. We streven naar groepen variërend van vier tot maximaal acht deelnemers en één of twee therapeuten. Tijdens de groepsbijeenkomsten worden zowel thema’s uit het heden als het verleden uitgewerkt. We zullen werken volgens de principes van de groepsdynamica.

Het voordeel van het werken in groepen is dat u van en met elkaar kunt leren. Je kunt steun aan elkaar ontlenen door te ervaren dat u niet de enige bent die met bepaalde problemen rondloopt. Vanzelfsprekend vinden de gesprekken plaats binnen een veilige groep. U draagt als groepslid bij aan deze veiligheid. Wat besproken wordt blijft binnen de groep! Respect en aandacht staan centraal.

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven