Patiënteninformatie over de Adolescentengroep

Hieronder vind je informatie over de Adolescentengroep (onderzoek en behandeling).

Doel van de Adolescentengroep

Met behulp van psychologische ondersteuning leer je zelf regie voeren over je klachten.

Hoe gaat de groep in zijn werk?

In de groep start je eerst met het onderzoeksdeel, waarin je op zoek gaat naar welke thema’s in jouw leven een rol spelen met betrekking tot je klachten. Thema’s die herkenbaar voor je kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld:

- zelfstandigheid
- identiteit
- vrijheid
- relatie met je ouders
- sociale contacten
- studie/werk
- je toekomst.

Naar aanleiding van deze inventarisatie formuleer je met behulp van de groep een actief behandeldoel.

In het behandeldeel ga je met bovenstaande thema’s aan de slag. Jouw doel staat hierbij steeds centraal. Met behulp van de groep ga je zorgen dat je je doel bereikt, waardoor je last vermindert.

De groep bestaat uit minimaal vier en maximaal acht patiënten en twee therapeuten. Het fijne van werken in een groep is dat je veel steun van leeftijdsgenoten kunt ervaren. Je zult merken dat je niet de enige bent en veel bij elkaar kunt afkijken. Voor deze groep gelden natuurlijk regels die jouw privacy respecteren.

De sessies duren anderhalf uur en vinden eenmaal in de twee weken plaats. Eens per vier maanden is er mogelijkheid voor in- en uitstroom van leden. Wanneer je instroomt, heb je drie sessies voor het inventariseren van voor jouw relevante thema’s. Je gaat hier ook thuis mee aan de slag. Aan het eind van jouw derde bijeenkomst formuleer je jouw doel. Vervolgens start voor jou het behandeldeel. Na vier maanden bespreek je met de groep of je afscheid neemt of doorgaat.

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven