Patienteninformatie over de acceptance and commitment therapy (ACT)

Hieronder vindt u informatie over het doel van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en hoe de behandeling eruit ziet.

Doel van de behandeling

Het doel van de groepsbehandeling is het zo goed mogelijk functioneren op zowel fysiek, psychisch en sociaal gebied. De behandeling is gebaseerd op de principes van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn. Het gaat om het vergroten van uw mogelijkheden en het maken van keuzes. Hierdoor kan de invloed van de klachten op uw leven afnemen. Ook creëert u ruimte om zich te richten op dingen die u belangrijk en waardevol vindt in het leven.

Hoe ziet de behandeling eruit? 

Om het doel van de behandeling te bereiken leert u tijdens de behandeling zes vaardigheden aan. Het is belangrijk dat u beseft dat u tijdens de therapie hulp krijgt bij het u eigen maken van de boodschap en vaardigheden van ACT. We verwachten niet dat u alles wat hieronder beschreven is direct begrijpt en toepast in uw leven.

 1. Verheldering van waarden
  Het doel van deze vaardigheid is erachter te komen wat voor u echt belangrijk is in het leven. U bedenkt welke waarden voor u bij een gelukkig leven horen. Deze waarden formuleert u uiteindelijk voor verschillende levensgebieden, zoals ‘relaties’, ‘vrije tijd’ en ‘werk en opleiding’.
 2. Aanvaarding
  Het doel van deze vaardigheid is te leren onvermijdelijke pijn te aanvaarden. U leert pijn en alle bijkomende problemen, zoals moeheid, te verdragen in plaats van te vermijden. U leert veranderen wat veranderd kan worden en te accepteren wat niet veranderd kan worden.
 3. Anders aankijken tegen gedachten
  Het doel van deze vaardigheid is te leren dat uw gedachten niet de werkelijkheid zijn, maar ‘alleen maar gedachten’. U leert dus afstand nemen van uw gedachten. U zorgt er zo voor dat de invloed van niet-helpende gedachten afneemt en u er niet in verstrikt raakt.
 4. Mindfulness
  Door het beoefenen van mindfulness leert u in het hier en nu bewust te worden van uw ervaringen en reactiepatronen. U leert om hierbij uw aandacht net even op een andere manier op de pijn en eventueel bijkomende verschijnselen te richten. Het doel is om de pijn zo beter te kunnen verdragen.
 5. Kijken naar jezelf
  Het doel van deze vaardigheid is om een andere manier van kijken naar uzelf aan te leren. U leert wat u doet te observeren en te ervaren. U leert aandacht te hebben voor wat u doet, voelt en denkt, zonder dit te veroordelen. Dit helpt om de pijn te aanvaarden en los van uw gedachten in het hier en nu aanwezig te zijn. Het helpt ook omdat het u ruimte geeft om te kiezen welke eigenschappen u belangrijk vindt en wil nastreven.
 6. In actie komen
  Het doel van deze vaardigheid is uw waarden om te zetten in concrete acties. U leert hoe u zich kunt voorbereiden op mogelijke hindernissen en hoe u hiermee kunt omgaan.

Voor wie is de behandeling?

De behandeling is voor iedereen met chronische pijn, die de moeite heeft om te functioneren met de gevolgen van de pijn in het dagelijks leven.

Hoe ziet de behandeling er praktisch uit?

De behandeling bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten, 1 keer per 2 weken. De groep wordt geleid door 2 therapeuten. Er wordt gebruik gemaakt van een zelfhulpboek “Leven met pijn”. De kunst van het aanvaarden, geschreven door M. Veenhof, K. Schreurs, M. Hulsbergen en E. Bohlmeijer. Het is de bedoeling dat u het boek voor aanvang van de cursus zelf aanschaft.

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven