groepsfoto PsyToBe

Medisch Psychiatrisch Centrum PsyToBe

PsyToBe is een specialistische zorginstelling voor poliklinische behandeling van patiënten met gecombineerde problematiek, d.w.z. patiënten, die lichamelijke problemen hebben met daarnaast psychische, sociale en/of psychiatrische klachten. 


PsyToBe heeft als doel om van deze gecombineerde problematiek de psychische, sociale en/of psychiatrische klachten adequaat te behandelen. Om optimaal zicht te krijgen op de verstrengeling van de somatische en psychiatrische (psychische/sociale) componenten wordt nauw samengewerkt met de bij de patiënt betrokken huisarts en medisch specialisten.


De behandeling bestaat uit individuele en/of groepstherapieën, die zowel steunend en structurerend als inzichtgevend kunnen zijn. Het doel van de behandeling is het herstel- of genezingsproces weer op gang brengen. Daarnaast bieden wij steun bij het leren omgaan met chronische aandoeningen. De kern van onze werkwijze is dat de patiënt centraal staat.

privacy PsyToBe - Home

Nieuwe manier om veilig informatie uit te wisselen

11 feb 2019

Nieuwe manier om veilig vertrouwelijke informatie uit te wisselen ...

Dr._Peter_Moleman_Penning PsyToBe - Home

Nominatie Dr. Peter Moleman Penning

18 sept 2018

Psychiater Marlijn Vermeiden (PsyToBe) genomineerd voor de Dr. Peter Moleman Penning ...

zorgkaart2 PsyToBe - Home

Laat uw beoordeling over PsyToBe achter op Zorgkaart Nederland

03 apr 2018

Medisch Psychiatrisch Centrum PsyToBe is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering ...

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven