groepsfoto PsyToBe

Medisch Psychiatrisch Centrum PsyToBe

PsyToBe is een specialistische zorginstelling voor poliklinische behandeling van patiënten met gecombineerde problematiek, d.w.z. patiënten, die lichamelijke problemen hebben met daarnaast psychische, sociale en/of psychiatrische klachten. 


PsyToBe heeft als doel om van deze gecombineerde problematiek de psychische, sociale en/of psychiatrische klachten adequaat te behandelen. Om optimaal zicht te krijgen op de verstrengeling van de somatische en psychiatrische (psychische/sociale) componenten wordt nauw samengewerkt met de bij de patiënt betrokken huisarts en medisch specialisten.


De behandeling bestaat uit individuele en/of groepstherapieën, die zowel steunend en structurerend als inzichtgevend kunnen zijn. Het doel van de behandeling is het herstel- of genezingsproces weer op gang brengen. Daarnaast bieden wij steun bij het leren omgaan met chronische aandoeningen. De kern van onze werkwijze is dat de patiënt centraal staat.

Update Informatie m.b.t. het CORONAVIRUS

31 mrt 2020

Naar aanleiding van het beleid van het kabinet van 31 maart 2020 in verband met het coronavirus in Nederland neemt PsyToBe de vol...

Informatie m.b.t. het CORONAVIRUS

13 mrt 2020

We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De volgende richtlijn geldt: ...

Logo_PsyToBe PsyToBe - Home

OP DIT MOMENT NEMEN WIJ GEEN PATIËNTEN AAN

28 jan 2020

Tot onze grote spijt laten wij u hierbij weten dat PsyToBe per 30 april 2020 zal ophouden te bestaan. Het lukt PsyTobe als klein...

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven