groepsfoto PsyToBe

Medisch Psychiatrisch Centrum PsyToBe

PsyToBe is een specialistische zorginstelling voor poliklinische behandeling van patiënten met gecombineerde problematiek, d.w.z. patiënten, die lichamelijke problemen hebben met daarnaast psychische, sociale en/of psychiatrische klachten. 


PsyToBe heeft als doel om van deze gecombineerde problematiek de psychische, sociale en/of psychiatrische klachten adequaat te behandelen. Om optimaal zicht te krijgen op de verstrengeling van de somatische en psychiatrische (psychische/sociale) componenten wordt nauw samengewerkt met de bij de patiënt betrokken huisarts en medisch specialisten.


De behandeling bestaat uit individuele en/of groepstherapieën, die zowel steunend en structurerend als inzichtgevend kunnen zijn. Het doel van de behandeling is het herstel- of genezingsproces weer op gang brengen. Daarnaast bieden wij steun bij het leren omgaan met chronische aandoeningen. De kern van onze werkwijze is dat de patiënt centraal staat.

vacature_2 PsyToBe - Home

Vacature ervaren psycholoog / GZ psycholoog

22 aug 2019

Ben jij psycholoog / GZ psycholoog en ben je op zoek naar een uitdagende werkplek? Wat doet PsyToBe? Medisch psychiatrisch Cent...

privacy PsyToBe - Home

Nieuwe manier om veilig informatie uit te wisselen

11 feb 2019

Nieuwe manier om veilig vertrouwelijke informatie uit te wisselen ...

Dr._Peter_Moleman_Penning PsyToBe - Home

Nominatie Dr. Peter Moleman Penning

18 sept 2018

Psychiater Marlijn Vermeiden (PsyToBe) genomineerd voor de Dr. Peter Moleman Penning ...

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven